Na czym polega terapia integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej ma na celu pomóc osobom z zaburzeniami sensorycznymi w lepszym przetwarzaniu i integrowaniu informacji sensorycznych, co może prowadzić do poprawy koncentracji, koordynacji ruchowej, uczenia się, zachowania i samodzielności. O tym, na czym polega i jak wygląda jej przebieg przeczytasz w artykule poniżej.

 

Czym jest terapia integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej jest formą terapii stosowanej u osób, które mają trudności z przetwarzaniem informacji sensorycznych. Obejmuje ona zarówno dzieci, jak i dorosłych ze spektrum autyzmu, zespołem nadwrażliwości sensorycznej, ADHD, zaburzeniami uczenia się lub opóźnieniami w rozwoju. Terapia integracji sensorycznej została opracowana przez dr Jean Ayres, terapeutkę zajęciową i neurologopedkę. Opiera się na teorii, że układ sensoryczny (czyli zmysły takie jak dotyk, równowaga, propriocepcja, słuch, węch i wzrok) odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się i rozwoju dziecka. Prowadząc terapię integracji sensorycznej w Pruszkowie, zachęcamy rodziców do bacznego obserwowania swoich dzieci i zgłaszania się na konsultację w przypadku nietypowych zachowań.

 

Jak przebiega sesja terapeutyczna?

Podczas terapii integracji sensorycznej terapeuta wykorzystuje różnorodne ćwiczenia i aktywności, które mają na celu stymulację i regulację układu sensorycznego. Przykłady takich działań to:

  • zabawy na górkach sensorycznych, huśtawkach lub trampolinie, które pomagają w regulacji równowagi,
  • dotykowe ćwiczenia z wykorzystaniem różnych tekstur, jak piasek, glina czy woda, aby rozwijać odpowiednie przetwarzanie informacji dotykowych,
  • ćwiczenia proprioceptywne, takie jak wspinanie się po drabinkach, ciągnięcie lub pchanie ciężkich przedmiotów pomagające w rozwoju poczucia ciała i kontroli ruchowej,
  • słuchowe ćwiczenia, np. słuchanie muzyki o różnym natężeniu, odtwarzanie dźwięków instrumentów.